Most Romantic Happy 8th Monthsary Message For Girlfriend

8th Monthsary Message For Girlfriend – It is a blessing to find your true love and be with them for a period of time and that is something to be grateful for. All anniversaries should be celebrated with the same amount of love regardless of the time frame. And what better way to celebrate love with your partner than writing them sweet love messages for your monthsary.

Due to busy schedules and lack of ideas, writing a monthsary message for your lover to give her butterflies in her belle might be a bit tasky which is why I made this list of 8th monthsary messages for your girlfriend for you to copy and paste to her to make her feel special.

Happy 8th Monthsary Message For Girlfriend
Most romantic Happy 8th Monthsary Message For Girlfriend

Recommended > Happy 7th Monthsary Message For Girlfriend To Celebrate 7th MonthOpens in a new tab.

8th Monthsary Message For Girlfriend

Today marks our 8 monthsary. Eight months since we met first, eight months since I fell in love with you. Happy monthsary to my best friend, wife, and lover! You love me more than I deserve, and I hope to always be there for you as well. I wish you only the best!”

So it’s been 8 months since we met, and I am still madly in love with you. I wouldn’t trade the world for anyone in it. The love that I have for you is a feeling that words can not describe.

I hope that we always stay best friends and never let distance come between us again. I trust my life to you and want to spend many more years of my life with you.

Our relationship is a true fairy tale come true. Before I met you, I was lost, but now I have found the most incredible gift life could have brought to me.

This past eight months with you have been the best time of my life! You make me so happy, and I am glad to be able to call you my girlfriend. I truly cherish the friendship and love that we share in a very special way. Thank you for the many wonderful things you do for me.

 After 8 months, I still look at you in awe. Every day, I am stunned that this amazingly beautiful, smart, sexy, funny, and wonderful woman chooses to be with me. I love you so much, always and forever.Opens in a new tab.

I love you so much. My heart would never be the same if you weren’t by my side holding my hand. From the first day, I saw your smile, to every moment that we spent together since then, and to our future. You are always on my mind.

I love you. You bring so much happiness and joy into my life. I could never stop loving you. And even if we are thousands of miles apart, I know that we will soon be together again with each text message.

Happy anniversary, my love. These past 8 months with you have been an incredible adventure, and I look forward to so many more years of happiness together. I love you always…

8 months together, wow. I love you so much. You mean the world to me, and I couldn’t ask for a better girlfriend. You are my world, and I could not make it through a day without you. Thank you for being by my side through everything. During the good and bad moments, I can always count on you to be there. Through the fighting and the tears, you mend my heart and show me what true love means.

Thank you for always making me laugh. Thank you for being such an amazing support system in my life. I feel so lucky to have a girlfriend like you. I am sure our love will last forever! Happy monthsary babe.

You are my life; every breath I take is for you. I never imagined so much love in one heart would be possible, but you have proved me wrong. You changed my outlook on love, and I am forever grateful to have found you. You are the most beautiful person in the world inside and out, and I can’t wait to spend the rest of forever with you.

Read Here > Sweet 6th Monthsary Message For Girlfriend In Tagalog And EnglishOpens in a new tab.

8 Monthsary Message For Her

Happy anniversary my love. I am so full of joy that we found each other. I wanted to tell you every day how much you mean to me, but I didn’t want to be cliche. You are one of a kind, the love of my life, and I can’t wait for the rest of our lives together.

You are the best thing that has happened to me. I never thought I would find such a wonderful love like mine with you. I can not thank God enough each day for sending you my way because every day with you is like a dream come true.

I can’t even begin to express how happy you make me. Every day I fall in love with you all over again. You are and will always be my everything. These last few months have been some of the best times of my life, and I’m so blessed to call you mine.

I love you, and I want you to know that no matter what, I will never stop loving you. You make me feel alive, and you’ve changed my life in such positive ways. I look forward to our future together because every day with you is a new adventure. 

Happy eight-month anniversary to the love of my life! I love you more and more each day. The memories we have made together are so special, and I can’t wait to make more. You complete me. Every moment with you is perfect and indescribable. Thank you for being there to hold me when I need it most and for telling me I’m beautiful. You are the best gift that life has given me.

I can’t believe this day is finally here! We’ve been together for eight months now, and I love you more and more every day. You have given me a reason to live again, and I get butterflies from the way you look at me. 

I’m proud to say you are the best decision I have ever made. You are everything to me, and every day I fall more and more in love with you. I hope we get many more years of happiness together.

You are my joy, my heart, and the woman of my dreams. I want you to know that you are always close to me in my heart and mind, no matter how far we are apart. We have something special together, and I will love you forever.

Ever since we met, so many things have changed in my life. I had lived so long without feeling loved, but you changed that. I love being in love; it’s the best! I don’t go a single day that I don’t think about you and how much our lives have grown together. You make me smile and laugh even when I don’t want to, and for that, I am forever thankful.

I love you more than anything else in life. You mean the world to me, and I don’t ever want to be without you. When I think about the future, all I see is happiness with you as my wife/husband.

Happy eight months, baby! I love you and cherish you. You mean the world to me. I can’t wait to begin our future together…

Thank you for sharing the happiest eight months of my life with me. You are my soul mate, my lover, and my life. I’m the luckiest girl in the world.

Read Also > Heart Melting Happy 5th Monthsary Message For GirlfriendOpens in a new tab.

8th Monthsary Message For Girlfriend Tagalog 

Ngayon ay minarkahan ang aming ika-8 buwan na anibersaryo. Eight months since we met first, eight months since na inlove ako sayo. Maligayang kaarawan sa aking matalik na kaibigan, asawa, at kasintahan! Mahal mo ako higit pa sa nararapat sa akin, at sana nandiyan din ako palagi para sa iyo. I wish you only the best!”

So it’s been 8 months since we met, and I am still madly in love with you. Hindi ko ipagpapalit ang mundo para sa sinuman dito. Ang pagmamahal na mayroon ako para sa iyo ay isang pakiramdam na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Sana lagi tayong maging matalik na magkaibigan at huwag na nating hayaang muling magkaroon ng distansya sa pagitan natin. Ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyo at nais kong gumugol ng higit pang mga taon ng aking buhay kasama ka.”

Ang aming relasyon ay isang tunay na fairy tale na nagkatotoo. Bago kita nakilala, ako ay nawala, ngunit ngayon ay natagpuan ko ang pinaka hindi kapani-paniwalang regalo na maaaring ibigay sa akin ng buhay. Nitong nakaraang walong buwan na kasama ka ang pinakamagandang oras ng buhay ko! Napakasaya mo sa akin, at natutuwa akong matawag kang girlfriend. Talagang pinahahalagahan ko ang pagkakaibigan at pagmamahalan na ibinabahagi namin sa isang napakaespesyal na paraan. Salamat sa maraming magagandang bagay na ginawa mo para sa akin.

 After 8 months, tumitingin pa rin ako sa iyo nang may pagtataka. Araw-araw, natutulala ako na pinipili akong makasama ng napakaganda, matalino, seksi, nakakatawa, at kahanga-hangang babaeng ito. Mahal na mahal kita, palagi at magpakailanman.

Mahal na mahal kita. Hindi magiging pareho ang puso ko kung wala ka sa tabi ko hawak ang kamay ko. Mula sa unang araw, nakita ko ang iyong ngiti, sa bawat sandali na ating pinagsamahan simula noon, at sa ating kinabukasan. Ikaw ang laging nasa isip ko.

Mahal kita. Nagdadala ka ng labis na kaligayahan at saya sa aking buhay. Hindi ko mapigilang mahalin ka. At kahit libu-libong milya ang agwat natin, alam kong malapit na tayong muli sa bawat text message.

Maligayang anibersaryo, mahal ko. Ang nakalipas na 8 buwan na kasama ka ay isang hindi kapani-paniwalang pakikipagsapalaran, at inaasahan ko ang marami pang taon ng kaligayahang magkasama. Lagi kitang minamahal…

8 months na magkasama, wow. Mahal na mahal kita. You mean the world to me, and I couldn’t ask for a better girlfriend. Ikaw ang mundo ko, at hindi ko kakayanin ang isang araw na wala ka. Salamat sa pagiging nasa tabi ko sa lahat ng bagay. The good and bad moments, I can always trust on you to be there. Sa pamamagitan ng pag-aaway at pagluha, pinagaling mo ang aking puso at ipinakita sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig.

Salamat sa palagi mong pagpapatawa sa akin. Salamat sa pagiging napakagandang support system sa buhay ko. Napakaswerte ko na nagkaroon ako ng girlfriend na tulad mo. Sigurado akong tatagal ang ating pagmamahalan! Happy montHsary babe.

Ikaw ang buhay ko; bawat hininga ko ay para sayo. I never imagined so much love in one heart would be possible, but you have proved me wrong. Binago mo ang aking pananaw sa pag-ibig, at ako ay nagpapasalamat magpakailanman na natagpuan ka. Ikaw ang pinakamagandang tao sa mundo sa loob at labas, at hindi ako makapaghintay na gugulin ang natitirang bahagi ng magpakailanman kasama ka.

You Might Like > 4th Monthsary Message For Girlfriend (Her) Copy And PasteOpens in a new tab.

8 Monthsary Message For Girlfriend 

Happy 8-monthsary to my wonderful girlfriend! You mean so much to me. I love you so much, and I am so happy to have you in my life! I hope every day is filled with love, happiness, and joy. Keep smiling, baby 

The first time I saw you, I swear my heart skipped a beat. I knew there was something different about you. It’s been 8 months since then, and every day and every moment together has only made me love you more and more and fall deeper in love with you. We share laughs, jokes, stories, and secrets with one another, and each day I want to spend the rest of my life with you by my side. Our little love story will soon be a big love story.

I love the sound of your voice, the feel of your hair, and the smell of your clothes. Every day you make me smile. You are my best friend, my lover, my soul mate. You bring fun to my life and make every day worth being alive. I honestly don’t know what I would do without you in my life!

I would never be complete without you…you make my life whole. I am so happy to have you in it. I love you more every day and can’t imagine life without you.

I know I haven’t always been the best girlfriend. I have made mistakes and said things that have hurt your feelings. I love you and will make every effort to be the best partner ever. I hope you will forgive me as I am very sorry for all the pain I have caused you and myself by being so selfish. I promise never to turn my back on us again. You are an amazing woman with a heart of gold and deserve only the best in life.

I love you with all my heart, and I will always try to make you happy. I hope this year is wonderful for us both, and I can’t wait for us to have many more together. I am so lucky to have you in my life!

Happy 8th month anniversary to the love of my life!!! I love you so much! Let’s have a great day together like we always do. We will do something fun, eat some good food and just spend time together. It will be the best day ever! If there is one thing I could wish for us, it would be that our love grows stronger every day. You are truly the best thing that has ever happened to me, and I love you so much.

I can’t believe that it has already been 8 months since I have known you! You have changed my life forever. I love you so much and hope that we are together for many years to come. I promise always to treat you like a queen.

It’s been 8 months, and every day with you makes me love you more. There are no words to describe how thankful I am to have you in my life and my future. I love you so much; every day of the year, my heart beats a little faster when I think about you.

Happy Anniversary! This card is the same as the last 7 you gave me, so I got you the same thing. But in all seriousness, I love you so much, and this past year has been fun. I hope we get many more together!

I can’t thank you enough for the happiness that you have brought to my life. You are my true love, the one that I will love forever. You are the best girlfriend a guy could ask for. Thank you for being mine.

I am so lucky to have you in my life. I love you more than you may know. Every day we spend together is like a dream come true. I think about all the things that you do for me, and nothing can compare. You would do anything for me, and I will do anything for you. We are meant to be together, as no one in this world can make me happier.

Check Here > Charming Happy 3rd Monthsary Message for GirlfriendOpens in a new tab.

8th Monthsary Message For Her 

Happy 8 Months! I can’t believe it. Eight whole months later, we are still going strong. I love you more every day. You are my everything, and I don’t know what I would do without you. Thanks for being an amazing girlfriend to me, and other than that, an awesome friend to everyone else. You are the best!

We have been together for over 8 months now, and it’s been the best. I’m so glad that we found each other because I love you more than I ever thought was possible.

I love you so, so much, baby. Every anniversary I find myself even more in love with you. Each moment of every day, I value you even more and more every day. Thank You for giving me someone to pour my heart out to make me the happiest man alive. You are my everything, my whole world……..I LOVE YOU!

I’ve never been one for big gestures or over-the-top romance, but I want to make this year special. I know it’s not much, but I hope it will show you how much you mean to me. You are the most amazing girl that has ever happened to me. So thank you for staying in my life and caring about me as much as now. You have changed me for the better and made my life so wonderful.

You are my everything. To offer you anything less than the world is an injustice I could never describe. You are my soul mate, my best friend, and my lover. My love for you will never end, it grows more with each passing day, and I can’t wait to see how much it grows in the future. I am so lucky to have you by my side forever.

I love you so much. I am truly the luckiest guy around. You are perfect in every way, and I am so happy you came into my life. You make my heart go pitter-patter whenever I see you or get a text from you. You mean so much to me, as cliché as they sound, those words couldn’t be more true: You completed me; without you, I am nothing. I LOVE YOU, BABY!

I can’t believe this day is finally here! We’ve been together for eight months now, and I love you more and more every day. You have given me a reason to live again, and I get butterflies from the way you look at me.

I’m proud to say you are the best decision I have ever made. You are everything to me, and every day I fall more and more in love with you. I hope we get many more years of happiness together.

You are my joy, my heart, and the woman of my dreams. I want you to know that you are always close to me in my heart and mind, no matter how far we are apart. We have something special together, and I will love you forever.

Recent Posts