Happy 7th Monthsary Message For Girlfriend To Celebrate 7th Month

Happy 7th Monthsary Message For Girlfriend Tagalog – Your monthsary is an opportunity to show your commitment to your partner and also express your gratitude to them for all the love and affection. During your monthsary, it is very vital you get your girlfriend special gifts to appreciate the effort she put in the relationship for it to work out.

Buying gifts and going on dates isn’t the only way to celebrate your monthsary. Most times, writing your girlfriend a sweet monthsary message and spending quality time for her on that day is just enough to make her heart beat faster for you. Use these messages below to wish your special woman a monthsary filled with love.

What Is About 7th Monthsary Message For Girlfriend?

Just in case you’re hearing the word monthsary and you’re wondering what the 7th monthsary message for a girlfriend is all about, then see this;

The word monthsary is a coined word from the words month and anniversary. It signifies the monthly monthsary of a particular occasion and for this subject, it stands for the 7th monthsary of a relationship.

7th Monthsary Message For Girlfriend
Happy 7th Monthsary Message For Girlfriend To Celebrate 7 months together

Recommended > Sweet 6th Monthsary Message For Girlfriend In Tagalog And EnglishOpens in a new tab.

7 Monthsary Message For Her

7 months when fate brought us together, I never knew I will end up not just being your friend but fall madly in love with you and my whole world will revolve around you. I love you, sweetie. Happy monthsary. 

These 7 months with you have been exciting, interesting, and fulfilling. You came into my world and brighten it up, you are the most important thing in my life right now. Happy monthsary my sweetheart.

Having you as my girlfriend these 7 months has had a positive influence on my life. You have shown me the true meaning of love, you care for me and make me feel good all the time. You are the reason I want to wake up every morning. Happy monthsary my heartthrob.

Since you came into my life 7 months ago everything is about you and every heartbeat of mine is for you. Whenever I picture myself happy it is with you. I love you, dear. Happy monthsary.

We have been sharing our lives for 7 months now and it has been interesting. We had quarrels, and good times and lived through many pretty things. All these have helped strengthen our love. Happy monthsary my sweetheart.

I love you so much! I’ve never felt so happy in my life, and your love brings that out of me every single day. I can’t imagine what life would be without you, and I spend my time dwelling on the “what ifs,” which is a horrible thing to do. But all that is thrown away when I remember what we have, how much we’ve been through together, and how much more we will go through in the future.

Happy 7th monthsary, my love! Every day with you is fantastic, and I just wanted to make sure you know that I think about it every day as well. I can’t wait for a lifetime with you! I love you more every day!

You are so unique, and I am so grateful to have this fantastic thing with you that we have. I am shocked at how much I love you and think it keeps growing stronger as we spent more time together. You are my best friend and the sun in my sky- because you make my life complete. You are an irresistible force, a natural wonder, and I hope you stay mine forever. Happy seven months, baby!

Happy seven-month monthsary. I love you so much. I can’t believe it has already been seven months since we were together. This time has gone by so fast; it feels like yesterday we were starting. I wish we could rewind time and go back to that day when I first saw you, but then again, I wouldn’t change anything about our relationship this far as it has made us what we are today. I love you with all of my heart.

Hi Sweetheart! I never thought I’d be writing to you a year later, here on the page 7 months down the line. But there is no question that time flew by, and here we are. You mean everything to me, and you have said many times how grateful you are that I entered your life. This is something you will so often hear from me, but so that you know, I genuinely mean it. You are my soulmate.

Happy 7th Monthsary Message For Girlfriend Tagalog

Ang 7 buwang ito na kasama ka ay naging kapana-panabik, kawili-wili at kasiya-siya. Dumating ka sa mundo ko at nagpasaya, ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko ngayon. Maligayang anibersaryo aking sinta.

Ang pagkakaroon mo ng kasintahan sa 7 buwang ito ay may positibong impluwensya sa aking buhay. Ipinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ikaw ay nagmamalasakit sa akin at nagpapasaya sa akin sa lahat ng oras. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong gumising tuwing umaga. Happy monthsary my heartthrob.

Simula ng dumating ka sa buhay ko 7 months ago everything is about you and every heartbeat of mine is for you. Sa tuwing nakikita kong masaya ako kasama ka. Mahal kita mahal. Maligayang Anibersaryo.

Kami ay nagbabahagi ng aming mga buhay sa loob ng 7 buwan ngayon at ito ay naging kawili-wili. Nagkaroon kami ng mga pag-aaway, magagandang panahon at nabuhay sa maraming magagandang bagay. Ang lahat ng ito ay nakatulong sa pagpapatibay ng ating pagmamahalan. Maligayang anibersaryo aking sinta.

Mahal na mahal kita! Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kasaya sa aking buhay, at ang iyong pag-ibig ang naglalabas nito sa akin araw-araw. Hindi ko maisip kung ano ang magiging buhay kung wala ka, at ginugugol ko ang aking oras sa pag-iisip sa “what ifs,” na isang kakila-kilabot na bagay na dapat gawin. Ngunit lahat ng iyon ay itinatapon kapag naaalala ko kung ano ang mayroon tayo, ang dami na nating pinagdaanan, at kung ano pa ang ating pagdadaanan sa hinaharap.

Maligayang 7-buwan na anibersaryo, mahal ko! Ang bawat araw na kasama ka ay hindi kapani-paniwala, at gusto ko lang matiyak na alam mo na iniisip ko rin ito araw-araw. Hindi ako makapaghintay ng habambuhay na kasama ka! Mahal kita higit pa sa bawat araw!

Kayo ay natatangi, at ako ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakaroon ng kamangha-manghang bagay na ito sa iyo na mayroon kami. Nabigla ako sa kung gaano kita kamahal at sa tingin ko ay lumalakas ito habang mas maraming oras tayong magkasama. Ikaw ang aking matalik na kaibigan at ang araw sa aking langit- dahil ikaw ang kumukumpleto ng aking buhay. Isa kang hindi mapaglabanan na puwersa, isang likas na kababalaghan, at sana ay manatili kang akin magpakailanman. Maligayang pitong buwan, baby!

Maligayang pitong buwang anibersaryo. Mahal na mahal kita. Hindi ako makapaniwala na pitong buwan na ang nakakalipas mula noong magkasama kami. Ang oras na ito ay lumipas nang napakabilis; parang kahapon lang tayo nagsimula. Nais kong i-rewind natin ang oras at balikan ang araw na iyon noong una kitang makita, ngunit muli, hindi ko na babaguhin ang anumang bagay tungkol sa ating relasyon hanggang sa ito ay gumawa sa atin kung ano tayo ngayon. Mahal kita ng buong puso.

Hi Sweetheart! Hindi ko naisip na susulatan kita makalipas ang isang taon, dito sa pahina 7 buwan sa ibaba. Ngunit walang tanong na lumipas ang oras, at narito na tayo. You mean everything to me, and you have told many times how grateful you are na pumasok ako sa buhay mo. Ito ay isang bagay na madalas mong marinig mula sa akin, ngunit para malaman mo, talagang sinadya ko ito. Ikaw ang soulmate ko.

Read Here > Heart Melting Happy 5th Monthsary Message For GirlfriendOpens in a new tab.

7th Monthsary Message For Girlfriend

Happy 7 months monthsary to us. 7 months of love with you is absolutely worth paying for with my life. That’s why I’ll love to spend a lifetime with you.

Happy 7 months of passionate affection. Be ready for a lifetime with me, because, the previous 7 months have made it crystal clear to me, never to let you go.

I know I should write something romantic and sweet in this card, but all I can come up with is I love you! Happy monthsary to the most amazing girlfriend a man could ever ask for!

Everything happens for a reason and whatever reason we share- I’m always grateful to have you. Happy monthsary my love.

Happy monthsary wishes to my adorable girlfriend. I’m so much happy to have you in my life. Thank you for everything!

Throughout this year we have shared very beautiful moments and I look forward to sharing with you more. This will be our first monthsary, the first of many more. I love you.

Happy monthsary, love. You are the reason for my happiness! Thank you for being mine.

Thank you for holding me through everything and anything. I love you so much dear, happy monthsaryOpens in a new tab.!

As we complete another year of togetherness, I pray to the Almighty that he always keeps us bonded like this and makes our love stronger. Happy monthsary!

Happy monthsary to my amazing girlfriend. May the journey of your life be continued together and enjoy the blessing of endless love. I’m so thankful to have you as my girlfriend. I love you very much.

7th Monthsary Message For Girlfriend Tagalog

Kahit na maraming nangyari sa pagitan natin ngunit ang pag-ibig ay nagdala ng tunay na kaligtasan sa atin. Happy 7 months monthsary sa atin baby…sana nandito ka sa tabi ko.

Ibibigay ko sa iyo ang award para sa pinakamahusay na kasosyo sa buhay at manliligaw. Nananatili kang pinakamagandang representasyon ng pag-ibig. Happy 7 months monthsary sa atin.

Ito ay 7 buwan ng pagsamba at pasasalamat. Sisiguraduhin kong mananatili ito, basta, akin ka. Happy 7 months monthsary sa atin.

Minahal kita nang higit pa sa pagmamahal ko sa iba, isang gawaing imposible noon. Happy 7 months monthsary to us babe, cant wait to see you again.

HAPPY 7th MONTH monthsary sa aking kahanga-hangang asawa, matalik na kaibigan, at soul mate! Mahal kita sa bawat himaymay ng aking pagkatao… walang mga salita kung gaano ako nagpapasalamat para sa iyo!

It’s already 7 months of love you and I still can’t get enough of you, I need more and more of you every passing day. Ito ang pinakamagagandang sandali ng aking buhay salamat sa iyong marubdob na pagmamahal. Happy monthsary my honey pie.

Dumating ka sa buhay ko 7 buwan na ang nakakaraan at ginising mo ang aking kaluluwa ng iyong pag-ibig at gawin itong maabot ang higit pa. Nagtanim ka ng apoy sa aking puso at nagbigay ng kapayapaan sa aking isipan. Ako ay mananatili sa iyo magpakailanman. Happy monthsary mahal ko.

Ang araw na ito ay nagpapaalala sa akin ng ating unang pagkikita, ang pagtingin sa iyong mga mata pagkatapos ay nagpapahina sa akin sa mga tuhod at hanggang ngayon ay naaalala pa rin ito. Binabati kita ng isang magandang pitong buwang anibersaryo honey pie. Miss na kita, bumalik ka kaagad.

Sa bawat araw na wala ka, mas lalo kitang minamahal. Simula nang magsimula kaming mag-date pitong buwan na ang nakakaraan naging mahiwaga ang buhay ko. Ang mga kahanga-hangang pag-iisip tungkol sa iyo ay sinasamahan ako kahit saan ako magpunta. Happy monthsary aking sinta.

Kahit na magkahiwalay kami, ang aming relasyon ay namumulaklak nitong nakaraang pitong buwan. Ang iyong mga mensahe ng magandang umaga ay nagbibigay ng ngiti sa aking mukha araw-araw. Ikaw ay mahalaga sa akin at sinasamba kita. Happy monthsary my sweetheart, see you soon.

Read Also > 4th Monthsary Message For Girlfriend (Her) Copy And PasteOpens in a new tab.

Happy 7th Monthsary Message For Girlfriend

The last 7 months have taken me higher than an airplane. And you’re the reason for my height. Happy 7 months monthsary to us.

Happy 7 months monthsary to us. I’ve waited my whole life for these best 7 months of my life. I’m glad you brought it to fruition, with you in my life.

Happy 7 months monthsary to us. I have no cause to wonder if our love is strong, because, the last 7 months have brought all doubts to naught.

Our relationship and my love for you aren’t bound by dates, days, or time. But I still remember this day because it is the day when your heart became mine. Happy monthsary.

It’s been exactly 213 days since our relationship began, but it still feels like just yesterday. I hope that the puppy love never dies, and it always remains this way. Happy 7th monthsary.

Our monthsary reminds me of the first time we went out and I looked into your eyes. Even today when I think about it, I get the butterflies. Happy 7 months monthsary.

Every single day I have spent loving you has been unique and special. There is only one way to describe how my life has become since we started going out… simply magical. Happy 7th monthsary love.

It’s been 7 months since we met, never thought it would last this long. I love you a bit more every single moment, my life is better and happier with you. Happy monthsary my love.

My love for you has not ceased to grow during the 7 months we had been together. I need you more every passing hour, day, week, and month. I don’t ever want to leave your side. Happy monthsary my darling.

I can’t even start imagining my life without you. These 7 months have been the best moments of my life. I know you are the one for me and I wouldn’t let you go. Happy monthsary my heartthrob.

7th Monthsary Message For Girlfriend LDR

Though a lot has transpired between us but love brought true salvation to us. Happy 7 months monthsary to us baby…I wish you were here next to me.

I will give the award for the best life partner and lover to you. You remain the best representation of love. Happy 7 months monthsary to us.

It has been 7 months of adoration and gratitude. I’ll make sure it remains so, as long as, you’re mine. Happy 7 months monthsary to us.

I’ve loved you better than I could love another, a feat which has been impossible before now. Happy 7 months monthsary to us babe, cant wait to see you again.

HAPPY 7th MONTH monthsary to my amazing husband, best friend, and soul mate! I love you with every fibre of my being… there are no words for how thankful I am for you!

It’s already 7 months of loving you and I still can’t get enough of you, I need more and more of you each passing day. These has been the best moments of my life all thanks to your passionate love. Happy monthsary my honey pie.

You came into my life 7 months ago and awaken my soul with your love and make it reach for more. You planted a fire in my heart and gave peace to my mind. I will stay with you forever. Happy monthsary my love.

Today reminds me of our first date, looking into your eyes then made me weak at the knees and even now the memory of it still does. Wishing you a lovely seven monthsary honey pie. Miss you, come back soon.

Each day spent missing you makes me love you the more. Since we started dating seven months ago my life has been simply magical. Wonderful thoughts of you accompany me everywhere I go. Happy monthsary my darling.

Though we are apart, our relationship had blossomed these past seven months. Your good morning messages put a smile on my face every day. You are precious to me and I adore you. Happy monthsary my sweetheart, see you soon.

You Might Like > Charming Happy 3rd Monthsary Message for GirlfriendOpens in a new tab.

Message For 7th Monthsary For Girlfriend

I love you, my sweetheart. Seven months have passed, and still, you bring me the same joy as you did on the very first day. I was a fool to think I could live without you. You are my world, and I will fight for us always. Just promise never to leave me because the thought of life without you makes me want to die.

I can’t believe it’s been seven whole months since I first said ‘I love you to you. That seems like so long ago, but it also seems like just yesterday. Time flies when you’re happy. I know people say that all the time, but in our case, it’s true. Every month makes me fall more in love with you, and I can’t wait for the next seven years!

I am so happy that God brought us together. The seven months we have been together has made me realize just how much I love you. Every day is a blessing in your arms. This love I feel for you is, without a doubt, real. You are my one and only. I pray every night that you feel the same way as I do.

You always make me smile and for that, I’ll always be thankful. You’re truly the best woman that a man could ever ask for. I’m truly lucky to have you as my girlfriend. Happy monthsary!

Words simply cannot tell how much I love you. There aren’t enough words in the world to express my feelings for you, so I will just say: I love you.

No matter where I go in life, I’m happy knowing that I have a wonderful woman like you by my side. No other woman could ever make me feel the way that you do. Happy monthsary my love.

Happy monthsary, my beautiful girl! Every day I wake up with a big smile on my face and it’s because I have your love and together we enjoy great happiness. Thanks for being part of my life.

I found you just when I thought I was never going to find love. But now I am celebrating a whole year of a great relationship with you. Since we are together I am very happy. You are the best girl in the world. I adore you.

Our monthsary is the perfect reason to say how much I love you for the amazing and beautiful woman that you are. When I hold you in my arms and we melt into one, I feel truly complete.

With a woman like you by my side, I know that I’m ready for anything that may come. Your beauty, grace, and strength are constant sources of inspiration. Happy monthsary.

I haven’t seen the future but if our past is anything to go by, it is going to be fantastic and romantic, amazing and exciting, heady and steady. Happy monthsary.

You’re without a doubt one of the greatest women that I have ever known. Your love, care, passion, and dedication are enough to make anyone envious. I’m so proud to be your boyfriend, you’re a complete inspiration to me. Happy monthsary.

Monthsary Message For Girlfriend Tagalog 7th Monthsary

Mahal kita aking sinta. Lumipas ang pitong buwan, at gayon pa man, dinadala mo sa akin ang parehong kagalakan tulad ng ginawa mo sa unang araw. Ang tanga ko para isipin na kaya kong mabuhay ng wala ka. Ikaw ang mundo ko, at lagi akong lalaban para sa atin. Ipangako mo lang na hindi mo ako iiwan dahil ang pag-iisip ng buhay na wala ka ay gusto kong mamatay.

I can’t believe it’s been seven whole months since I first said ‘I love you to you. Parang napakatagal na niyan, pero parang kahapon lang. Ang bilis ng panahon kapag masaya ka. Alam kong sinasabi ng mga tao iyan sa lahat ng oras, ngunit sa aming kaso, ito ay totoo. Bawat buwan ay lalo akong nahuhulog sa iyo, at hindi ako makapaghintay sa susunod na pitong taon!

Sobrang saya ko na pinagtagpo tayo ng Diyos. Sa pitong buwan nating pagsasama, napagtanto ko kung gaano kita kamahal. Ang bawat araw ay isang pagpapala sa iyong mga bisig. Ang pagmamahal na ito na nararamdaman ko para sa iyo ay, walang pag-aalinlangan, totoo. You are my one and only. Nagdarasal ako gabi-gabi na naramdaman mo rin ang nararamdaman ko.

Palagi mo akong pinapangiti and for that, I’ll always be thankful. Ikaw talaga ang pinakamagandang babae na maaaring hilingin ng isang lalaki. Ang swerte ko talaga na naging girlfriend kita. Maligayang Anibersaryo!

Hindi masasabi ng mga salita kung gaano kita kamahal. Walang sapat na salita sa mundo para ipahayag ang aking nararamdaman para sa iyo, kaya sasabihin ko na lang: Mahal kita.

Kahit saan man ako magpunta sa buhay, masaya ako na alam kong mayroon akong magandang babaeng tulad mo sa tabi ko. Walang ibang babae ang makapagpaparamdam sa akin ng tulad mo. Happy monthsary mahal ko.

Maligayang anibersaryo, aking magandang babae! Araw-araw akong nagigising na may malaking ngiti sa aking mukha at ito ay dahil nasa akin ang iyong pagmamahal at sama-sama tayong nagtatamasa ng malaking kaligayahan. Salamat sa pagiging bahagi ng buhay ko.

Natagpuan kita noong akala ko hindi na ako makakahanap ng pag-ibig. Ngunit ngayon ay ipinagdiriwang ko ang isang buong taon ng isang magandang relasyon sa iyo. Dahil magkasama tayo, sobrang saya ko. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. Sinasamba Kita.

Ang aming anibersaryo ay ang perpektong dahilan upang sabihin kung gaano kita kamahal para sa kamangha-manghang at magandang babae na ikaw ay. Kapag hawak kita sa aking mga bisig at natunaw tayo sa isa, pakiramdam ko ay kumpleto na talaga.

Sa isang babaeng tulad mo sa tabi ko, alam kong handa ako sa anumang maaaring dumating. Ang iyong kagandahan, biyaya, at lakas ay patuloy na pinagmumulan ng inspirasyon. Maligayang Anibersaryo.

Hindi ko pa nakikita ang hinaharap ngunit kung ang ating nakaraan ay dapat na madaanan, ito ay magiging kamangha-mangha at romantiko, kamangha-mangha at kapana-panabik, nakakaulol at matatag. Maligayang Anibersaryo.

Ikaw ay walang alinlangan na isa sa mga pinakadakilang babae na nakilala ko. Ang iyong pagmamahal, pangangalaga, pagnanasa, at dedikasyon ay sapat na upang maiinggit ang sinuman. I’m so proud to be your boyfriend, isa kang kumpletong inspirasyon sa akin. Maligayang Anibersaryo.

Recent Posts