Sweet Happy 14th 15th and 16th Monthsary Message for Girlfriend

14th Monthsary Message for Girlfriend – Monthsary is an opportunity to show your girlfriend that you still love her in the same way you did from the start, even though it has been 14 months since you declared your love for her.

On a day when your emotions are high and stimulation is doing a lot to you, we have done the legwork for you by providing a collection of sweet 14th Monthsary Message For your Girlfriend to copy and paste.

Happy 14th Monthsary Message for Girlfriend
100+ Sweet Happy 14th Monthsary Message for Girlfriend

Recommended > Adorable 13th Monthsary Message For GirlfriendOpens in a new tab.

14th Monthsary Message for Girlfriend 

To the most annoying and most special person, congratulations on this Fourteenth monthsary and for putting up with me all this time. I know this is the first of many anniversaries.

So many plans and so many dreams we have to accomplish. I promise to make you the happiest woman in the world. As we celebrate this 14th monthsary, always remember we have each other for life.

Compared to eternity, one month is just a fraction of the time we will be together. However, let’s celebrate and savor all the moments and memories we’ve shared. Thank you for being such a great girlfriend.

I count myself extremely lucky to have the golden opportunity to have you as my girlfriend and wife-to-be. It is my prayer that this bond will never be broken. Happy 14th monthsary.

Happy 14th monthsary to the prettiest and most loving woman in the entire universe. Thank you for everything.

Our love has come to stay. Do you know why? Because I have got a keeper in you. You are the best woman I’ve ever known in my relationship life. Happy 14th Monthsary to us, love.

15 Monthsary Message for Girlfriend

Good gracious, I believe it’s simply seemed obvious to me that 15 months prior to today we began preferring one another.

It’s difficult to accept that it’s as of now been ten months starting from the beginning of this wild ride, however, I guarantee you — time passes quickly while you’re having some good times.

On account of God for giving me and you everlastingly and an image says 1k words. much obliged to my loved ones for hanging around for us on this extraordinary day week after week premise. Gratitude for every one of the endowments you’re given us during the party.

Happy 15th monthsary, darling. Much obliged to you for being the best accomplice in this excursion. Here’s to some more!

Doing things together for a considerable length of time will make you significantly more joyful to commend your tenth monthsary with one another.

Your smile is my daylight, your kiss is my medication. Here’s to our 15th monthsary and then some.

Today’s our 15th monthsary. Here is a kiss to tell you that I am contemplating you.

This relationship is continuing forward, despite the fact that we’re not together constantly. Here’s to 15 months of adoration and recollections.

It’s been 15 months since the day I met my attractive spouse. In only half a month, we’ll commend our most memorable wedding anniversary! I can’t completely accept how much has occurred in only a year.

Happy fifteenth Monthsary to my darling! It’s just been 15 months but it seems like we have known one another for a really long time (which sounds super platitude however is reality). I can’t envision another human

Happy 15th monthsary dear, thank you for all that you have accomplished for me, I love you.

It’s been 15 months now since we initially began dating. I can’t completely accept how time passes quickly. You are such a magnificent individual and I am fortunate that you love me as well.

Read Here > 11th Monthsary Message For Girlfriend To Make Her SmileOpens in a new tab.

16th Monthsary Sweet Message for Girlfriend Tagalog Monthsary 

Happy 16monthsary sa mga cutest na tao sa mundo. Labis na kaming lumaki sa taong ito at dapat pa rin kayong pasalamatan para diyan. Narito ang marami pang alaala

Ang pagdiriwang ng 16Monthsary ay higit sa cute at sweet, kaya narito ang 16 dahilan kung bakit gustong-gusto naming magdiwang ng sampung buwan na magkasama!

Ipinagdiriwang namin ang 16 buwan ng kasal. Hindi pa tayo naging mas masaya o higit na nagmamahalan. Mahal kita.

16 buwan na kaming magkasama ngayon, at wala kaming planong magpabagal. Sana ay hindi mo rin gawin dahil ito ay simula pa lamang!

16 buwan ng pang-araw-araw na tanghalian. 10 buwan ng pagtitipon ng pamilya, tawanan, at pagmamahalan. 16 months kaming lumalagong magkasama.

Happy 16th monthsary sa matalik kong kaibigan at asawa, ang mahal ko sa buhay!

Sa katunayan, naging permanente ka sa aming buhay. Happy 16th monthsary

16 months ago, nilagyan mo ng singsing. Ngayon, ipinagdiriwang mo ang iyong sampung buwang anibersaryo na may mga cute na tula ng pag-ibig para sa isa’t isa. Isa itong pagkakataon para sabihin sa kanya kung gaano sila kaespesyal sa bawat araw na magkasama kayo.

16 months ago nagkita kami. 10 months ago napangiti mo ako ng walang katapusan. Hindi ako naging mas masaya sa aking buhay at natutuwa akong nagpasya kang kumuha ng pagkakataon sa akin. Salamat sa pagiging pinakakahanga-hangang tao na pinahiya ng Diyos.

Sampung buwan at isang libong tawa. Lalong napuno ang puso ko nang malaman mong kasama ka. Mamahalin kita, sinta, palagi…

Lumipas ang 16 buwan at sulit naman sila. Maligayang anibersaryo, babe!

16 buwan ang nakalipas… pinakasalan ko ang aking matalik na kaibigan. 16 buwan na ang nakakaraan… mas nahuhulog ang loob ko sa iyo araw-araw.

You Might Like > Best Happy 10th Monthsary Message For Girlfriend Tagalog & EnglishOpens in a new tab.

14th Monthsary Message for Girlfriend Tagalog 

Ito ay 14 napakagandang buwan na magkasama. Isa pa, masaya ako sa isang taon pa namin at sa melodic romantic tales namin. ♥ happy fourteenth monthsary.

Cheers sa 14! Sa puntong una kaming nagkita, binagalan namin ang mga bagay-bagay, nag-frame ng isang mahal na pagsasama sa mga petsa ng espresso sa isa sa aming numero unong bistro, at sa paglipas ng panahon, ang mga bagay ay naging iba.

Narito ang isang non-cutout na paraan para sa pagpupuri sa iyong minamahal na pambihirang araw. Ginawa ko ito lalo na para sa iyo sa liwanag ng aming ibinahaging pagmamahal para sa BTS! happy 14 monthsary.

OMG! fourteenth monthsary na natin! Lubos na nagpapasalamat sa iyo para sa pagpapahalaga sa amin at pananatili sa amin sa pamamagitan ng iskursiyon na ito; Narito ang mga karagdagang buwan, pamamasyal, at hapunan na inihanda sa bahay. Magkaroon ng isang hindi pangkaraniwang pagtatapos ng linggo.

Ipinagdiriwang namin ang 14 buwan ng pagmamahal, pagtawa, at Kaligayahan. Fourteen months into something ikaw pa rin ang pinakamagandang nangyari sa akin.

Isang buong taon na tayong magkasama ngayon! Hindi ko lubos matanggap na 14 buwan na ang nakalipas nang magsimula kaming mag-date. Parang kahapon lang, pero feeling ko hanggang dulo na tayo. Mabilis lumipas ang oras na masaya ang ika-labing tatlong buwan.

Malaking obligasyon sa iyo sa pananatiling katabi ko at pagpapakita sa akin ng daan. Tinulungan mo ako sa pagtagumpayan ng aking mga laban at inaasahan kong marami pang buwan kasama ka! happy fourteenth monthsary.

Ika-labing tatlong buwan na naming magkasama; Malaki ang aming paglaki sa nakalipas na taon, katulad ng aming iba’t ibang mga ilaw. Magkita-kita tayo isang buwan mula ngayon!

Sa puntong nakasama mo na ang iyong pinakamamahal na kasama sa simula ng kanilang iskursiyon, mahirap tanggapin na sa ngayon ay 14 buwan na. Ito ay isang partikular na masaya at hindi pangkaraniwang taon kasama ka. happy fourteenth monthsary.

Sino ang nagsabing hindi ka maaaring makipagrelasyon sa iyong toothbrush? Ipinagdiriwang natin dito ang 14 buwang kaarawan ng walang kabuluhang pagsasama.

Read this > Heart-Warming Happy 9th Monthsary Message For GirlfriendOpens in a new tab.

Happy 14th Monthsary Message for Girlfriend 

It’s been 14 magnificent months together. What’s more, I’m happy for one more year of us and our melodic romantic tales. ♥ happy fourteenth monthsary.

Cheers to 14! At the point when we initially met, we took things slow, framing a dear companionship over espresso dates in one of our number one bistros, and over the long run, things developed into something else.

Here is a non-cutout method for commending your cherished one’s extraordinary day. I made this particularly for you in light of our shared love for BTS! Happy 14th monthsary.

OMG! It’s our fourteenth monthsary! Much obliged to you for cherishing us and remaining with us through this excursion; Here’s to additional months, outings, and home-prepared dinners. Have an extraordinary end of the week.

We’re celebrating 14 months of affection, chuckling, and Happiness. Fourteen months into something you’re as yet the best thing that happened to me.

We’ve been together for an entire year as of now! I can’t completely accept that it was 14 months prior when we began dating. It seems like just yesterday, but then I feel like we’ve been together until the end of time. Time sure passes quickly happy fourteenth monthsary.

Much obliged to you for remaining adjacent to me and showing me the way. You’ve assisted me with conquering my battles and I anticipate a lot more months with you! happy fourteenth monthsary.

It’s our fourteenth monthsary together; We’ve grown significantly over the course of the past year, very much like our assortment of lights. See you one month from now!

At the point when you’ve been with your dearest companion toward the start of their excursion, it’s difficult to accept that it’s as of now been 14 months. It’s been a particularly fun and extraordinary year with you. happy fourteenth monthsary.

Who says you can’t have a relationship with your toothbrush? We’re celebrating the 14th monthsary of dispassionate companionship here.

Recent Posts